Entertainmentservice
Image default
Woningen

Wat zijn de risico’s als u stopt met het betalen van de lening?

Steeds meer Belgen kunnen hun hypotheken niet correct aflossen. Wat gebeurt er als u de lening niet terugbetaalt? Welke voorzorgsmaatregelen kunt u nemen als u in financiële moeilijkheden komt? Mensen kunnen hun leningen vaak niet terugbetalen. Dit kan bijvoorbeeld komen door ziekte, ongeval, scheiding, werkloosheid etc. Maar ook andere factoren kunnen deze situatie veroorzaken.

Leen niet te veel

Als u een lening afsluit, is het belangrijk om goed na te gaan hoeveel geld u maandelijks afbetaalt. Overdrijf niet. Als u dit doet, moet u mogelijk jarenlang een riem dragen. De klassieke vuistregel die soms wordt gehanteerd, is dat maximaal 1/3 van het huishoudbudget voor leningen kan worden gebruikt. Er zijn veel sites waarmee u kunt berekenen hoeveel u voor een bepaald inkomen kunt lenen. Voorbeelden van dergelijke sites vindt u hier. Houd er rekening mee dat het kopen van een woning andere kosten met zich meebrengt, niet alleen het afbetalen van de lening. Denk bijvoorbeeld aan onroerendgoedbelasting, brandverzekering, onderhouds- en reparatiekosten, etc.

Neem bij vragen contact op met uw bank

Als er binnen de looptijd een probleem is waardoor u de lening niet correct kunt afbetalen, neem dan contact op met uw bank. Leg het probleem uit. U kunt dan proberen met uw bankier een oplossing te vinden. Dit kan bijvoorbeeld de langlopende toewijzing van leningen zijn, met als gevolg dat het maandelijkse aflossingsbedrag wordt verlaagd. U kunt bijvoorbeeld ook vragen om slechts voor een bepaalde periode te betalen.Onthoud dat u hier een prijskaartje aan kunt plakken, zodat u op den duur meer gaat betalen. Als het probleem aanhoudt en u het huis wilt verkopen, kunt u de bank vragen of zij akkoord gaat dat het niet voor de verkoop mag betalen. Vervolgens trekt de bank het te betalen bedrag af van de uiteindelijke verkoopprijs. Banken zijn niet verplicht dergelijke vragen te beantwoorden.

Indien nodig kunt u een beroep doen op de schuldenmakelaar

Als u ernstige financiële problemen heeft, kunt u schuldbemiddeling overwegen. Je kunt bij OCMW of CAW terecht. Uw makelaar kan proberen met uw bankier een oplossing te vinden. U kunt ook het proces van collectieve schuldenregeling starten. Als uw schuldeisers het niet eens zijn met het voorstel om te dereguleren, kan de rechtbank een regeling afdwingen. Zo kan de rechter van u eisen dat u onroerend goed verkoopt.

Bank herstelt

Als u een betalingsachterstand heeft, zal de bank u eerst waarschuwen om door te gaan met betalen. Anders wordt er uiteindelijk een programma gelanceerd dat zelfs kan leiden tot de verkoop van uw huis. Banken moeten voldoen aan veel strikte wettelijke regels. Uw geldschieter moet u bijvoorbeeld binnen drie maanden na de vervaldatum van de onbetaalde betaling een registratiemelding sturen waarin de gevolgen van de inbreuk worden uitgelegd. Daarnaast moet u bijvoorbeeld een notaris aanstellen om uw huis te verkopen en proberen te verzoenen met de opsluitrechter en zijn anderen.

Zwarte lijst

Mogelijk staat u ook op de zwarte lijst. Als de achterstallige betaling niet binnen drie maanden na de vervaldatum is betaald of niet volledig is betaald, kunt u aanspraak maken op een vergoeding. U kunt ook op de zwarte lijst komen te staan ​​als u de openstaande of onbetaalde schulden niet heeft betaald binnen een maand na verzending van de ingebrekestelling per aangetekende brief. Een jaar na het wegwerken van de achterstand verdwijnt u van de zwarte lijst. Doe je dit nooit, dan verdwijnt de standaardwaarde na tien jaar uit het bestand. Het op de zwarte lijst zetten zal het moeilijker maken om nieuwe geloofwaardigheid te verwerven.

https://be.propenda.com/keyword/is-te-koop.html