Entertainmentservice
Image default
Business

De beste artikel marketing

Artikel marketing is niet zo eenvoudig als vele denken, de beste artikel marketing zeker niet. Toch is het van belang de om de beste artikel marketing uit te voeren. Overigens is de beste artikel marketing vooral niet zo eenvoudig, omdat men exact moet weten wat men wel en niet kan en discipline op moet brengen zich aan regels te houden die elementair zijn. Enkele van de regels voor artikel marketing zijn bijvoorbeeld: de artikelen moeten altijd relevant zijn en minimaal 500 woorden bevatten, de artikelen moeten in de tekst het zoek begrip bevatten en hetzelfde geldt voor header 1 (en eventueel header 2 en 3), de artikelen moeten op externe website geplaatste worden die een (dikke) trust flow hebben in een relevante categorie, enz. Daarnaast is artikel marketing meer werk dan men denkt. Artikel marketing wordt binnen internet marketing gebruikt om websites te promoten. Artikel marketing ondersteund het publiceren van artikelen op externe websites met als doel uw website binnen Google naar een hogere positie te krijgen. Wat vroeger link building was, is tegenwoordig artikel marketing. Het grote verschil is dat link building eenvoudig weg het plaatsen van een link verwijzing, met behulp van een anker tekst (die gelijk was aan het belangrijkste zoek begrip), op willekeurige externe websites in de wereld, terwijl artikel marketing op externe websites, die een bepaalde relevantie hebben t.o.v. uw website, artikelen plaatst. Het alternatief voor link building, wat veel beter, eerlijker en logischer was, is artikel marketing geworden.

Goede artikel marketing

Om succes te bereiken met artikel marketing moet er overigens wel aan een aantal duidelijke regels worden voldaan. Zomaar artikelen schrijven en die, met ondersteuning van artikel marketing, op externe websites publiceren heeft niet veel zin. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan om artikel marketing tot een succes voor uw website te laten komen. De externe websites waarop de artikelen geplaatst worden moeten een relatie hebben tot het onderwerp van uw website. U heeft bijvoorbeeld een website over kantoorartikelen, dan kunt u artikelen plaatsen op externe websites die met werken, kantoor, enz. te maken hebben, maar het is zinloos artikelen te plaatsen op externe websites die bijvoorbeeld over aardappelen gaan. Tevens is het zeer zinvol om gebruik te maken van relevante categorieën binnen deze externe websites, hierdoor ontstaat een groeiend vertrouwen (“trust”) bij Google ten aanzien van uw website. Ook is het belangrijk dat ieder artikel dat u met behulp van artikel marketing publiceert altijd uniek is wat de inhoud betreft. Google straft het maken van zogenaamde duplicate content af en in plaats van te stijgen zult u zakken in de ranking.

Anker tekst binnen artikel marketing

Met link verwijzingen binnen artikel marketing wordt een link vanuit het artikel op een externe website naar uw website aangelegd. Zo een link verwijzing heet anker tekst. Van belang is naast bovenstaande een goede, gevarieerde verdeling, van de anker teksten. Een anker tekst wordt binnen een artikel gebruikt om de link verwijzing naar uw website te leggen. Wanneer de anker tekst altijd gelijk is aan het belangrijkste zoek begrip van uw website, wordt dit ook weer als “spammen” aangemerkt. Het is van belang de anker tekst te variëren, waarbij het belangrijkste zoek begrip als anker tekst niet meer dan 5% van het totaal aantal anker teksten naar uw website mag zijn. Wanneer u zich aan deze zaken houdt, helpt artikel marketing u een hoge ranking te bereiken voor uw website. En is de beste artikel marketing mogelijk toch niet zo complex.