Entertainmentservice
Image default
Business

Duurzaam ondernemen

Sommige mensen praten over de technologische revolutie in de landbouw. Uit onderzoek blijkt dat de precisielandbouwtechnologie zich snel ontwikkelt. Of het nu in de portemonnee is of in termen van duurzaamheid, de winsten die kunnen worden behaald door het te gebruiken, zijn aanzienlijk.

 

Uitgevoerd onderzoek

Uit onderzoek van de Rabobank in 2018 blijkt dat technologische vooruitgang de komende jaren naar verwachting de kosten en prijzen iets zal verlagen. Als het stimuleringsplan duurzame energiebudget wordt gehandhaafd, zal het aandeel zonneprojecten toenemen. Het Stimuleringsprogramma Duurzame Energieproductie is van toepassing op bedrijven en instellingen die duurzame energie gaan produceren. Volgens de Rabobank spelen dunne film zonnepanelen een belangrijke rol in de technologische toekomst van Nederland. De Rabobank is van mening dat flexibele dunne-film zonnepanelen op verschillende manieren kunnen worden toegepast. Dit kan bijvoorbeeld op dakpannen of cirkels. De flexibele dunne-film zonnepanelen verschillen in vergelijking met polykristallijne zonnepanelen en monokristallijne zonnepanelen. De sterke prijsdaling van traditionele panelen heeft de nieuwe vorm van doorbraak vertraagd. Dunnefilm-zonnepanelen zijn daarom erg innovatief. Daarom reageerde het bedrijf hierop door de prijs van dunnefilm-zonnepanelen te verlagen, terwijl de prestaties van zijn panelen ongewijzigd bleven. Het kopen van zonnecellen gebeurt door consumenten.

 

Wat staat er te doen?

Precisielandbouw is nog niet algemeen aanvaard. Wat is er gebeurd? Technologie ontwikkelt zich snel, wat betekent dat technologische producten zoals zonnepanelen in hoog tempo ontwikkeld worden. Dit brengt kansen en bedreigingen met zich mee. De frequentie van het kopen van zonnepanelen is hoger. In de loop van de tijd kunnen producten worden verbeterd en geïnnoveerd. Tegelijkertijd kunnen concurrenten met meer kapitaal deze innovatiestrijd versnellen, waardoor een bedrijf achterblijft.

 

Belangrijk factoren

Het in kaart brengen van de fysieke omgeving gebeurt door middel van ecologische factoren. De fysieke omgeving kan kansen of bedreigingen vormen voor de bedrijfsvoering. De ecologische factoren zijn onderzocht, waaronder het milieu, natuurlijke hulpbronnen, klimaat en weersomstandigheden.

https://www.wijsmanduurzaam.nl