Entertainmentservice
Image default
Business

Remedial teaching

Remedial teaching

Leert uw kind moeizaam? Remedial teaching is een oplossing op maat voor de meeste leerproblemen en gedragsproblemen. Wij werken met officiële en erkende methodes vooraf gegaan door een grondig onderzoek om te zien welke onderwijsbehoeften het grootst zijn.

Met professioneel advies over remedial teaching kunnen wij u als ouder inzicht geven in de rol die u kunt spelen bij de leerhulp. Bij De Onderwijspraktijk van de Wijk kunt u onder andere terecht voor onderzoek, dyslexiezorg, dyscalculie leerhulp en pedagogisch-didactische werkwijzen.

Lees verder over remedial teaching en dyslexiezorg in Rotterdam.

Remedial teaching en dyslexiezorg

Remedial teaching kan ook worden toegepast op dyslexiezorg. Dikwijls is hier eerst een onderzoek voor nodig om te bepalen of uw kind dyslexie heeft. Dit kan in samenwerking met de school. Vervolgens krijgt u professioneel advies over hoe u kunt bijdragen in de leerhulp.

Dyslexie heeft te maken met de koppeling van klanken aan letters. Dit gaat moeizamer bij kinderen met dyslexie. Daarom geeft de remedial teacher gericht les in het aanpakken van deze leerproblemen. Wij leren ze stap voor stap handigheden in lezen, spellen en rekenen.

Lees verder over het pedagogisch-didactisch onderzoek voor remedial teaching in Rotterdam.

Pedagogisch-didactisch onderzoek

Het pedagogisch-didactisch onderzoek is van groot belang voor remedial teaching. Hieruit kunnen wij opmaken welke van de schoolvakken het meeste leerhulp vergen. Dit kan bijvoorbeeld begrijpend lezen, technisch lezen, spellen of rekenen zijn.

Op basis hiervan worden er erkende remediërende methodes toegepast. Er aandacht gegeven om expliciet te laten zien welke aanpak bij welke taak hoort, waardoor uw kind op ten duur zelfstandig automatisch kan werken.

Meer over het pedagogisch-didactisch onderzoek en de werkwijze van De Onderwijspraktijk van de Wijk in Rotterdam met betrekking tot remedial teaching leest u in de paragraaf hieronder.

Werkwijze van De Onderwijspraktijk van de Wijk

Remedial teaching begint met een onderzoek: waar hebben we mee te maken? Wanneer vast is gesteld dat het om bijvoorbeeld dyslexie gaat, kan er worden gekozen voor dyslexiezorg. Ook het vaststellen van de leerproblemen en gedragsproblemen kan in samenwerking met de school en ouder worden verricht.

De volgende stap in de werkwijze van De Onderwijspraktijk van de Wijk is het formuleren van een persoonlijke, gericht strategie. Deze wordt vervolgens door de remedial teacher gehanteerd en na een paar maanden wordt er gemeten wat het effect is geweest. Tot slot kunnen op de strategie aanpassingen worden gemaakt om de remedial teaching in Rotterdam compleet te maken.

 

http://www.deonderwijspraktijkvandewijk.nl/