Entertainmentservice
Image default
Business

Veiligheid op de werkvloer

Bedrijfsveiligheid is erg belangrijk voor iedereen binnen een bedrijf. Toch wordt het soms vergeten, want alles gaat immers goed. Toch is het belangrijk goed voorbereid te zijn op eventuele calamiteiten. Wat heb je allemaal nodig om de bedrijfsveiligheid optimaal te maken? En op welke punten moet je letten om deze veiligheid te garanderen? Dit artikel zal daar meer duidelijkheid over geven.

Als eerste is het van belang dat er een duidelijk calamiteitenplan is. Iedereen hoort te weten wat hij of zij moet doen bij een brand of ontruiming. Welke vluchtwegen zijn er en hoe gaat alles in zijn werking? Dit hoort men regelmatig te oefenen, zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Daarnaast zijn er ook verschillende eisen aan vluchtwegen waaronder bijvoorbeeld de regel dat nooduitgangen nooit geblokkeerd mogen zijn. Wanneer er echt nood is, heb je geen tijd om deze route eerst nog vrij te maken. Bovendien moeten er in een bedrijfspand ook voldoende blusmiddelen en noodverlichting aanwezig zijn. Bij blusmiddelen zul je al snel denken aan een schuimblusser, maar ook een blusdeken is vaak onmisbaar. Deze blusmiddelen kun je jaarlijks laten controleren door een erkend bedrijf, zodat je zeker weet dat deze nog goed zijn. Daarnaast moet je als werkgever ook zorgen voor voldoende BHV’ers binnen het bedrijf. Dit zijn bedrijfshulpverleners voor eerste hulp bij calamiteiten. Hiervoor dienen zij een jaarlijkse cursus te volgen. Hoeveel BHV’ers er voor uw bedrijf nodig zijn, is afhankelijk van de bedrijfsgrootte.

Daarnaast is het ook verstandig om na te denken wie van uw personeel allemaal toegang krijgt tot het bedrijfspand. Wie krijgt er een sleutel? En beveiligd u uw pand met camera’s? Hiermee kunt u dan altijd terugkijken wat er is gebeurd. Dit kan wellicht ook van toepassing komen bij schade door inbraak. Verschillende aspecten waar u beter vooraf even goed over na kunt denken voordat er zich iets voordoet!

https://www.schoens-safety.nl/